Om

Vi är 56 elever i två klasser på Roslagsskolan i Norrtälje, klass 8G och 8F som ska vara med på Arkitektmuseets utställning med pepparkakshus. I kemi ska vi pröva olika degar för att bestämma vilken som v tycker är bäst att använda till pepparkakshus. Vi ska göra ritningar i tekniken som vi sedan ska använda som mallar när vi gör våra pepparkakshus. I matematiken kommer vi att räkna på vilken area som väggar och bottenplattan utgör för att veta hur mycket deg som vi behöver göra. I matten kommer vi också att räkna i procent för att avgöra vilken deg som flyter ut mest.
På den här hemsidan kommer du att kunna läsa om hur våra undersökningar har gått samt se hur våra pepparkakshus kommer att se ut.

Vårt syfte med den här hemsidan är helt enkelt att visa hur vi har arbetat med musikjakten

Koppling till läroplanen

Vi uppnår många mål i läroplanen genom arbetet med Matte är kul både inom olika ämnen och allmänna mål. Några av de allmänna målen som vi arbetar mot är:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola :

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Förutom dessa allmänna mål ur läroplanen så uppnås följande mål ut kursplanen i teknik:

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete

 

Om upphovsrätt

För att vi inte ska bryta mot upphovsrätten så ska vi inte lägga ut andras text eller bilder såvida de inte har creative commonslicens eller vi har fått upphovsmannens tillåtelse.

När det gäller vårt eget material har vi diskuterat i klasserna hur vi ska låta andra använda våra bilder, texter och filmer.. Vi har kommit fram till att vi licenserar materialet på vår hemsida med licensen :

Creative Commons-licens Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens.

Det här betyder att du får använda våra bilder, vår text och våra filmer om du vill, så länge du uppger var du har fått det från. Du får däremot inte göra om eller använda vårt material i kommersiellt syfte.